Vi möjliggör arbetsmarknaden för svensk och internationell arbetskraft

Sandson AB finns i Lund, Malmö, Helsingborg och Göteborg och är en del av AB Företagsutveckling i Lund som funnits på marknaden sedan 2002. Vi arbetar på en glokal* arbetsmarknad och är stolta över vårt nära samarbete med många olika organisationer, företag och universitet. Vi är bland annat medlem i EURES som verkar för ökad rörlighet inom den europeiska arbetsmarknaden med fokus på olika bristyrken.

Som underleverantör till Arbetsförmedlingen arbetar vi med tjänsten Rusta och matcha och erbjuder dig som arbetssökande vägledning mot jobb eller studier. 

Med stöd av EU, via Europeiska Socialfonden och Erasmus+, driver vi projekt som ger ungdomar och vuxna möjlighet att åka ut i Europa för arbetspraktik, men arbetar även med att ta emot studerande från andra EU-länder och erbjuda dem praktik på företag i Sverige. 

Vår styrka är en engagerad och erfaren personal som tillsammans erbjuder stöd, coachning och projektledning.

Vi arbetar aktivt med vårt nätverk för att möjliggöra arbetsmarknaden, både lokalt och globalt – varmt välkommen till oss.

*glokal - vi arbetar på både en lokal och global marknad