-Vad jobbar du med?
-Jag är arbetslös, svarade jag.
 Det blev tyst runt bordet. Jag passade inte in, hade ingen identitet. Sedan dess har vi på Sandson mött 1000-tals människor med samma erfarenhet, skillnaden är att runt vårt bord är man någon, 
på väg mot att drömmen skall bli verklighet.
-Magnus Andersson, VD 

Rusta och matcha, på vårt sätt. 

Vår handledning är individbaserad och utgår från vad DU behöver.

Är du nöjd med ditt CV och vill fokusera på nästa steg i din karriär? Kanske är din stora utmaning intervjusituationen? Behöver du ta reda på hur din kompetens står sig mot nyutexaminerade? 

Detta är några av de frågor som vi jobbar med varje dag. Allas behov ser olika ut vilket vi har respekt och förståelse för. 


Vi handleder i snitt ut en person i arbetslivet varje dag!


Vi hjälper dig att se nya möjligheter, utför en grundlig analys av din kompetens och dina behov för att se vilka resurser vi behöver använda. Vi inspirerar och delar med oss av vår erfarenhet.

Karriär är traditionellt sett ett begrepp som av många identifieras som avancemang till en högre tjänst och en högre lön. Idag står karriär lika mycket för en personlig som en professionell utveckling anpassad till den person du är. Alla har en karriär.

Alla behöver och vill vid olika tidpunkter utveckla sitt yrkesliv och känna tillfredställelse av att ha stimulerande arbetsuppgifter. En handledare fungerar som en motor. Vi kan genom personlig handledning hjälpa dig att se nya möjligheter och pröva andra vägar.

 

Sandsons Akademi 

Utöver dina personliga möten med din handledare erbjuder vi dig en digital plattform som vi kallar för Sandsons Akademi som stöttar dig mellan mötena med din handledare. På Sandsons Akademi får du tillgång till en rad utbildningsmoduler med fokus på att ge dig nya insikter och verktyg till dig som jobbsökande. Modulerna finns både i videoformat och i PDF-format - så att du kan välja vad som passar dig bäst. Innan du börjar med utbildningarna får du en introduktion till Sandson, en inblick på vem vi är som arbetar här samt viktig och praktisk information för dig som är med i Rusta och matcha. Men viktigast av allt – du får kunskap om allt ifrån hur du skriver ett bra CV, bygger ett professionellt nätverk till hur du hittar jobben på bästa sätt – och mycket, mycket mer! Mer info om Sandsons Akademi hittar du här

 

Karriärutvecklingsprogrammet

I vårt karriärutvecklingsprogram får du möjlighet att delta på webbinarium, seminiarium, workshops, företagsbesök, digital fortbildning, nätverksträffar, hälsofrämjande aktiviteter, öppet forum samt språkkafé. Vi erbjuder samtliga event och aktiviteter på våra kontor i Malmö, Lund, Helsingborg och Göteborg. Du hittar mer info om vårt karrirärutvecklingsprogram och vår eventkalender här

 

Folkhögskolor 

Vi på Sandson samarbetar även med folkhögskolor runt om i Skåne. Detta för att kunna erbjuda dig som inte har en gymnasieexamen eller grundläggande högskolebehörighet, en studiemotiverande folkhögskolekurs. Det är en tre månader lång kurs med syfte att motivera dig till fortsatta studier, efter att ha fått en individuell vägledning och de redskap du behöver för att nå dina mål. De skolor vi samarbetar är Albins Folkhögskola, Folkhögskolan Hvilan och Eslövs Folkhögskola.

 

Hos oss på Sandson AB möter du engagemang, vilja och ett brett kontaktnät där vi tillsammans skapar möjligheter för dig i hela Öresundsregionen och i Göteborg.

 

Vi erbjuder Rusta och matcha i städerna Malmö, Lund, Helsingborg och Göteborg. 

 

Rusta och matcha utför vi på uppdrag av arbetsförmedlingen. Här kan du läsa mer om uppdraget:

Arbetsförmedlingen - Rusta och matcha (extern länk)

Sagt om våra handledare från tidigare deltagare:

 

”Min handledare är en mycket aktiv, inspirerande och engagerad handledare”


”Min handledare bemötte mig vänligt och positivt. Hon ställde rätt frågor, utmanade mig och gav råd. Vi hade en bra kommunikation och jag fick tydlig information. Min handledare såg till att jag fick en positiv, inspirerande och professionell upplevelse för första gången sedan jag blev arbetslös”


”Min handledare är en proffsig och engagerad coach som bemötte mig bra. Jag kände mig stärkt och motiverad efter varje möte. Jag blev väl förberedd och motiverad snabbt"


"En fantastisk handledare och ett företag som verkligen levererar! Ni är måna om arbetssökande, ser individen, det känns inte som att ni bara gör ert jobb"

Vi som handleder på Sandson