I projekt Moves deltar Helsingborgs stad, Landskrona stad och Lunds kommun. Personal från dessa kommuner har möjlighet att anvisa deltagare till projektet. Såhär ser processen ut: