Projektet är uppdelat i följande tre faser:

 

Förberedelsefas
Vi inleder med åtta intensiva veckor där du i grupp och individuellt försöker komma fram till vad du ska göra i framtiden.
 Du kommer att: göra arbetsplatsbesök, diskutera olika yrken, skriva CV och personligt brev, arbeta i grupp och individuellt, planera din praktik, få reda på mer om praktikorten. Allt för att skapa inspiration och energi för din framtid.

 

Praktik i Palermo
Du kommer att få en praktikplats i eller omkring Palermo. Praktikplatsen tas fram utifrån dina behov och önskemål. Vi har inga låsta praktikplatser utan anpassar din praktik efter din personliga profil. Praktikplats och boende tas fram av vår partner Send Sicilia. 

 

Slutfas
Du kommer hem efter sju veckors praktik långt hemifrån som utmanat dig och och fått dig att växa och utvecklas.