Gemensamma aktiviteter på Sandsons kontor 

Du som är inskriven på Rusta och matcha på Sandson är varmt välkommen att besöka våra kontor när vi har gemensamma aktiviteter. Aktiviteter kan vara allt ifrån digital fortbildning, hälsofrämjande aktiviteter, nätverk, språkcafé, seminiarier, workshops till externa föreläsare. 

Är du intresserad av att delta på våra gemensamma aktiviteter? Kontakta din handledare och informera vilken dag och aktivitet du vill delta på!

OBS: Tillfälliga tider i Malmö/Lund under sommaren 2022
Malmö och Lund: Onsdagar (Malmö kl. 09.00-11.00 och Lund kl. 13.00-15.00)

Göteborg: kl. 09.00-11.00

Gäller veckorna: 29, 30, 31 

 

 Dagar och tider för våra gemensamma aktiviteter: 

Malmö: Måndagar kl. 10.00-12.00 

Lund: Onsdagar kl. 10.00-12.00 

Helsingborg: Torsdagar kl. 13.00-15.00

Göteborg: Torsdagar kl. 13.00-15.00 

Önskar du mer information kring våra gemensamma aktiviteter? Kontakta den ansvariga för det kontor du är skriven på:  

Malmö: Mattias Wigander 

Lund: Mattias Wigander

Helsingborg: Olof Almgren

Göteborg: Magnus Andersson