Lite om Jenny

Jenny arbetar som projektledare med internationellt perspektiv och fokus på kompetensförsörjning i samverkan med utbildning. Har en bakgrund inom utbildningssektorn som lärare och forskare. Bland annat i internationella utvecklingsprojekt med stads/landskapsutveckling tillsammans med organisationer och företag i ett flertal länder. Arbetar på fritiden i olika ideella projekt som stöttar människor eller kring utveckling och bevarande av historiska miljöer.