Lite om Maj 

Maj är utbildad personalvetare som vigt hela sitt yrkesliv åt att bistå människor i olika former av förändringsprocesser. Hon har mer än 25 års erfarenhet som organisationskonsult, coach, utbildare och föreläsare och även innehaft roller som personalutvecklare, personalchef och HR-konsult. Under de senaste 10 åren har hon också föreläst och utbildat i stress- och förändring och räknas till en av Sveriges pionjärer i att lära ut arbetslivsanpassad mindfulnessträning i stora svenska organisationer.

”Det jag drivs av i mitt yrkesliv är framför allt att bidra till ett sunt och hållbart arbetsliv för så många som möjligt. Det är för mig lika viktigt att stötta enskilda individer i utveckling eller i omställningsprocesser  som att hjälpa företag att utveckla goda arbetsmiljöer ”