Lite om Matilda

Matilda har en examen i Medie- och kommunikationsvetenskap och har även studerat projektledning och marknadsföring. Hon anser kommunikation vara en viktig pelare i alla relationer och uppdrag - vilket hon medför i sin roll som kommunikatör och handledare hos oss. Matilda är även en del av Sandsons marknadsavdelning som arbetar aktivt med företagets samarbetspartners och nätverk. Hon har ett stort intresse av att möta människor och coacha efter just deras individuella behov och tillfredsställelse. 

Matilda har många år inom service och långsiktiga kundrelationer i bagaget. Hon anser sin yrkesroll vara optimal för henne då hon får möjlighet att vägleda både individen men även företaget att nå sin fulla potential.