Här ska det finnas en text om erbjudanden som utgår från kompetensen som finns hos Sandson. Gärna lite "ödmjukt skrytande" och lite mer text om hur bra man är.  Gärna trycka på att området och kompetensen är bred och att ni just idag valt att gruppera dem i just de här erbjudandena, men att de ofta kan gå in i varandra och att det ändå alltid är individen och företaget/projektet i fokus.

Läs mer om våra verksamhetsområdes

samtal med matta

Utveckling & Framtid

Vi vill vara väl förberedda, därför har vi ett utvecklingsföretag, Företagsutveckling i Lund. I Företagsutveckling blickar vi in i framtiden, utvecklar metoder och håller oss uppdaterade på arbetsmarknaden.